Kamerkoor Concertato -

NIEUWE LEDEN BIJ KAMERKOOR CONCERTATO

Wilt u in een klein koor zingen en u stem optimaal de kans geven zich te ontwikkelen en tevens een verrassend repertoire willen zingen dat eeuwen bestrijkt? Wilt u als koorlid ook eens begeleidt worden door een mooi kamerorkest? Hebt u behoefte aan iets nieuws...nieuwe mensen...nieuwe wegen…? We kunnen alle stemmen gebruiken maar met name mezzosopranen, tenoren bassen en alten worden hartelijk uitgenodigd voor een auditie! 

Dit is allemaal mogelijk bij ons koor. Voor deelname aan het kamerkoor is een auditie vereist. Meestal kan dit gebeuren door een bepaald werk voor te bereiden tijdens een proef of door contact op te nemen met ons koor. 
We zoeken zeker mensen die goed hun weg kunnen vinden in polyfone muziek, van blad lezen en of een zeer kwalitatieve klank kunnen toevoegen aan ons koor! 

Wees welkom!  Aanmelden kan via: info@kamerkoorconcertato.nl
Wij repeteren op zaterdagochtenden tussen 10.00 uur en 12.15 uur of op vrijdagen van 19.00 uur - 21.00 uur op 2 locaties in Landgraaf.Het streeperkruis Landgraaf en de zaal aan de Veldstraat te Landgraaf. Uiteraard beperken wij ons tot 1 repetitie per week.